Nuorten kesätyötakuu käyttöön Suomessa

Tiedote 8.6. 2021

Juvonen vaatii hallitukselta toimia nuorten kesätyöpaikkojen eteen ja esittää erityistä nuorten kesätyötakuuta Suomeen. Takuu kannustaisi kaikkia Suomessa työllistämään nuoria ja innostaisi etsimään uusia tapoja työllistää oman kunnan nuoria. Yksi kehitysidea olisi kotitalouksien tarjoaman kesätyön edistäminen Suomessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton Mikko Räsäsen mukaan hyvinä vuosina kesätyöpaikkoja on ollut tarjolla noin 120 000 jopa 130 000. Tänä vuonna kesätyöpaikkoja on ollut 90 000. (HS 7.6. 2021) Tilanne on lamaannuttava ja kertoo sen, että lukuisat nuoret jäävät ilman kesätyötä, Juvonen toteaa.

Juvonen on tehnyt aloitteen niin eduskunnassa ja kotikaupungissaan Espoossa, että kunnan myöntämällä nuorten kesätyösetelillä, jonka arvo on noin 300 – 350 euroa olisi mahdollista työllistyä myös kotitalouksien tarjoamaan työhön. Tällaista olisi esimerkiksi piha – ja puutarhatyöt, siivoustyö, avustavat erilaiset työt kuten eläintenhoito ja erilaiset asiointi- ja kaupassakäynti palvelut. Työllistäjä olisi joku muu muu nuoren oma perhe ja työssäolo säännöt olisivat samat, kuin kunnan kesäsetelin myöntämisperiaatteeisiin asetetut säännöt, kuten työaika.

Tein aloitteen jo vuosi sitten, sillä oli selvää, että koronaepidemiavuosi vaikuttaa karmaisevalla tavalla nuorten työpaikkoihin. Ilman kesätyötä jäävä nuori kokee usein myös huonommuutta ja pohtii mielessään, että mikä hänessä on vikana, kun kesätyötä ei löydy. Onkin hyvin valitettavaa, että aloite ei ole saanut kannatusta osakseen. Päättäjät eivät pidä kodin tarjomaa kesätyötä merkittävänä. Tämä hämmästyttää, sillä kotitaloudet ovat niitä tulevaisuuden työllistäjiä, Juvonen uskoo vahvasti.

Paljon sinnikkyyttä ja kannustusta nuorille kesätyön etsinnässä edelleen. Ilman työtä jääneessä nuoressa ei ole mitään vikaa, vika on hallituksen politiikassa ja yhteiskunnan jäykkyydessä. Yhteiskunta tee tarpeeksi nuorten kesätyöpaikkojen eteen, Juvonen toteaa.

Ystävällisin terveisin,

Arja Juvonen
kansanedustaja
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
050 – 53 111 08

Liite 1

Toimenpidealoite kesätyösetelin käytöstä kotitalouksiin

Arja Juvonen ps

Toimenpidealoite TPA 77/2020 vp

Toimenpidealoite nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamisesta myös kotitalouksissa, kesätöihin palkkaamista koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä sekä kesäsetelin kaksisuuntaistamisesta

Eduskunnalle

Kuntien myöntämä kesäseteli on nuorten työllistymistä kesälomien aikaan tukeva ja edistävä hanke. Kesäsetelin arvo vaihtelee kunnittain välillä n. 300—400 euroa, jolloin kunta korvaa nuoren toimittaman kesäseteliä vastaavan summan palkkakuluista työnantajalle. Kesäseteli kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin. Kesätyöt vahvistavat nuorten työelämätaitoja ja tar- joavat positiivista kuvaa työelämästä.

Kesäsetelin myöntämisperusteet ja siihen liittyvät haku- ja muut prosessit sekä rajoitukset vaih- televat tällä hetkellä kunnittain. Suurelta osin kunnissa kesäseteli on rajattu siten, että työnanta- jana voi toimia vain Y-tunnuksen omaava toimija. Kuitenkin positiivisia esimerkkejä setelin laajemmastakin käytöstä on olemassa. Muun muassa Kajaanissa peruskoulusta päässeen nuoren työnantajana voi toimia myös kotitalous.

Järvenpäässä käytössä olevaa kesätyöllistämistukea voi hakea työnantaja, joka on Suomessa re- kisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää järvenpääläisen 15—18-vuotiaan nuoren palkkaamiseen, jolloin palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

Nuorten palkkaamista koskevat käytännöt tulisi yhtenäistää, jolloin kaikki nuoret ja kotitaloudet olisivat Suomessa yhdenvertaisessa asemassa. Kesäsetelin voisikin esimerkiksi kehittää toimi- maan kaksisuuntaisesti, jolloin myös työvoimaa tarvitseva yritys, kotitalous, säätiö tai yhdistys voisi ostaa nuorten työllistämiseen tarkoitetun kesäsetelin, jonka antaisi nuorelle palkaksi tehdystä työstä. Luonnollisesti niin, että nuori voisi käyttää vain yhden kesäsetelin vuotta kohden. Kesätyöntekijä tilittäisi setelin arvon kunnalta samoin kuin työnantaja tällä hetkellä.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamiseksi myös kotitalouksissa, kesätöihin palkkaamista koskevien käytäntöjen yhtenäistämiseksi sekä kesäsetelin kaksisuuntaistamiseksi.

Valmis 5.0

Helsingissä 3.6.2020 Arja Juvonen ps

Toimenpidealoite TPA

Kirjoitettu 8.6.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa