Järjestön periaatteet ja toiminta

Periaatteemme

Suomi on maailman paras maa

Olla tyttö, nainen, äiti. Suomessa ovat maailman tasa-arvoisimmat naiset. Täällä ovat parhaat mahdollisuudet kouluttautua ja mennä elämässä eteenpäin lähtökohdista huolimatta.

Suomi ei ole täydellinen ja tekemistä riittää. Haluamme rakentaa maastamme kärsivällisellä työllä vielä paremman.

Unohdetun kansan puolesta

Perussuomalaiset tekevät määrätietoisesti työtä yhteiskunnan heikoimpien puolustamiseksi – vanhusten, sairaiden, lasten ja monella tavalla syrjäytyneiden hyväksi.

Haluamme rohkaista naisia

politiikkaan, kouluttautumaan uusiin ammatteihin, pienyrittäjiksi. Elinikäinen oppiminen, uudet alut ja mahdollisuudet ovat elämän suola ja sokeri. Niihin Suomi tarjoaa hyviä mahdollisuuksia.

Emme suvaitse väkivaltaa

kehen hyvänsä se sitten kohdistuukin. Naisiin, lapsiin, miehiin, virkavaltaan, poliitikkoihin. Tuomitsemme myös kaikenlaisen kulttuurin ja uskonnon nimissä tapahtuvan väkivallan esimerkiksi tyttöjä ja naisia kohtaan. Meillä on maailman paras ja tasa-arvoisin maa tytöille ja naisille. Haluamme pitää sen sellaisena.

Olemme tasa-arvoisia

Lähes kaikilla mittareilla mitattuna meillä vallitsee tasa-arvo. Olemme siitä iloisia ja kunnia asiasta kuuluu kaikille, miehille, naisille, lainsäätäjille, työntekijöille, työnantajille ja koululle. Olemme kaikki ihmisiä, joilla on samanlaiset perustarpeet.

Sananvapaus on demokratian peruskivi

Meille on tärkeää, että keskustelua yhteisistä asioista voidaan käydä niin, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja oikeus ilmaista se kenenkään ennakolta estämättä.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määritellään, että sananvapaus “ei koske pelkästään sellaisia tietoja tai ajatuksia, joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä” vaan myös sellaisia, joista muut eivät pidä ja jotka koetaan häiritsevinä.

Osallisuus syrjäytymisen tilalle

Syrjäytyä voi lukemattomista syistä. Sairaus, työttömyys, läheisen kuolema, köyhtyminen ja masennus vaivaavat ja rampauttavat ihmisiä. Työskentelemme määrätietoisesti syrjäytymistä ja sen syitä vastaan.

Huolehdimme ikääntyvistä

Yli 65-vuotiaita on jo 1,1 miljoonaa ja määrä kasvaa joka vuosi. Heillä on yksilöllisiä tarpeita, he eivät ole massaa. He ovat antaneet parhaat vuotensa työskentelemällä yhteisen hyvän, kansan ja isänmaan eteen. Huolehditaan heistä.

Lisää apua omaishoitoon

Omaishoitajat tarvitsevat enemmän rahaa, lomia, vapaita ja henkistä tukea. Omaishoitajien määrä tulee lisääntymään ja heidän elämäänsä on helpotettava. Erityisesti iäkkäämmät omaishoitajat ovat itsekin monenlaisen kuntoutuksen tarpeessa.

Hyvinvointi syntyy perheissä

Perhe on koko yhteiskunnan pieni tukipilari. Hyvinvointi syntyy perheissä ja siksi isien ja äitien tukeminen, lasten kasvatus ja lasten asiat ovat ohjelmassamme.

Haluamme luoda maailmaan enemmän yhteisöllisyyttä, sukupolvien välistä ymmärrystä ja vuoropuhelua. Jokainen on tärkeä omassa roolissaan ihmisten helminauhassa.

Tukemalla perheitä tuemme ihmisiä ja kansaa. Monenlaiset perheet tarvitsevat monenlaista tukea, yksi iso kysymys on vanhemmuuden kustannusten jakaminen. Sen pitää tapahtua oikeudenmukaisemmin.

 

Kuinka toimimme

Olemme aktiivisia paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan unionissa.

Vaikutamme politiikan monella tasolla parlamentaarisin keinoin. Turvaudumme vain laillisiin vaikutuskeinoihin, koska kunnioitamme kansaamme, esivaltaa ja Suomen lakia.

Kierrämme ihmisten parissa myös vaalien välillä. Meitä on helppo lähestyä ja keskustelemme mielellämme vaikeistakin asioista.

Meillä on 18 alueyhdistystä, joihin voi liittyä. Tule mukaan!

Olemme yhteisen isänmaan asialla. Ole sinäkin!

 

Naisten toiminta kunnissa

Turvallisuus tehdään yhdessä

Tunne turvallisuudesta syntyy lähellä, aivan arjessa ja arkisista asioista. Siksi tulevissa kuntavaaleissa kannattaa kysyä ehdokkaalta, miten hän haluaa lisätä kuntalaisten turvallisuutta, poistaa uhkia ja lisätä tunnetta siitä, että meistä jokainen on turvassa. Kotonaan, koulussa ja koulumatkoilla, töissä tai suurissa väkijoukoissa. Aivan missä tahansa arjessa liikkuukin.

Osa turvallisuutta synnyttävistä asioista on kiinni valtion toimista. Osa liittyy kunnan ja lähiympäristön asioihin, niistä päätetään valtuustoissa ja tulevissa vaaleissa äänestämällä päättäjiksi oikeita ihmisiä.

Kunta päättää ihmisen arjesta ja sen turvallisuudesta monessa asiassa.

Loppu koulujen lakkautusrallille

Suomen kouluista on lakkautettu puolet vuoden 1990 jälkeen. Yleensä se tarkoittaa sitä, että lapset, kirjat ja välineet laitetaan rattaille, koulumatka pitenee ja koulupäivä venyy.

Mitkä ovat todelliset säästöt? Pienten koulujen lakkauttaminen näkyy esimerkiksi lasten oirehtimisena liian suurissa yksiköissä, kuljetuskustannuksina tai tarpeena rakentaa uusia seiniä ja lattioita muualle kun entiset neliöt jäävät tyhjilleen. Lasten etua ei yleensä selvitetä, kun lakkautuksista päätetään.

Lapsi ja nuori tarvitsee ympärilleen turvallisia aikuisia, tutun ympäristön ja pitkiä ihmissuhteita. Tulevalla kuntavaalikaudella monessa kunnassa koulut päätyvät säästölistoille. Emme hyväksy sitä.

Omaishoitajien arki helpommaksi

Yli miljoona suomalaista hoitaa läheistään ja noin 350 000 heistä on käytännössä omaishoitajia. Omaishoitajaksi voi joutua kuka vaan ikään katsomatta. Esimerkiksi yksi onnettomuus voi muuttaa kaiken. Hoidon tarpeessa on monenikäisiä ja monenkuntoisia ihmisiä. Vanhimpien kohdalla voi olla vaikea hahmottaa, kuka on hoitaja ja kuka hoidettava, koska molemmat tarvitsisivat parempaa huolenpitoa.

Kuntien tehtävänä on taata, että omaishoitajien arvokkaasta työstä maksetaan tarpeeksi, omaishoitajat saavat riittävät lomat sekä vapaat ja myös heidän kunnostaan huolehditaan.

Palveluasumista tulee kehittää ja työn sekä omaishoidon yhdistämisen pitää olla entistä helpompaa. Hoitaminen kotona on aina halvempaa ja inhimillisempää kuin laitoksessa. Ihmisen pitää saada asua omassa kotonaan mahdollisimman pitkään, vaikka aivan loppuun saakka.

Omaishoitajien arki on perussuomalaisten suurimpia kuntavaaliteemoja. Olemme tehneet sen eteen työtä vuosia ja työ jatkuu.

Kotimaista ruokaa kuntiin

Hankintalaki antaa mahdollisuuden kilpailuttaa ruokahankintoja niin, että kotimaiset tuottajat ja kotimainen ruoka pärjäävät kilpailussa. Laki sallii hankinnoissa painottaa esimerkiksi ruuan tuoreutta ja turvallisuutta. Leipomotuotteita voidaan pyytää toimitettaviksi ilman pakkauskääreitä ja marjoja pitää pystyä syömään keittämättä. Tämä kaikki on mahdollista nykyisen hankintalain puitteissa.

Asia on perussuomalaisille tärkeä, kotimaisten pienten ja keskisuurten perheviljelmien kannattavuuden on parannuttava ja maanviljelyn elinkeinona säilyttävä. Haluamme tukea läpinäkyvää ’Pellosta ruokapöytään’-ketjua.

Kotimainen maatalous vaikuttaa koko elintarvikesektorille ja tuottaa sitä kautta lukuisia työpaikkoja. Kouluissa, sairaaloissa ja päiväkodeissa tulee käyttää enemmän kotimaista lähiruokaa. Huoltovarmuus on turvattava.

Meidän politiikassamme suomalainen työ on etusijalla. Kunnat ovat näissä kysymyksissä avainasemassa.

Alueelliset kielikokeilut vauhtiin

Kieltenopetukseen halutaan lisää monipuolisuutta. Tämä on yksi hallituksen kärkihankkeista, joissa kunnat ovat avaintekijöitä. Perussuomalaiset Naiset kannattaa lämpimästi alueellisia kielikokeiluja. Eduskunta on jo näyttänyt asialle vihreää valoa.

Koulujen kielivalikoimaa voidaan laajentaa ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi itärajan matkailupitäjissä nuoret voivat opiskella ruotsin sijaan venäjää, jos kunta niin päättää. Päätösvalta on kunnissa.