Arvomaailmamme

Suomi on maailman paras maa

olla tyttö, nainen, äiti. Suomessa ovat maailman tasa-arvoisimmat naiset. Täällä ovat parhaat mahdollisuudet kouluttautua ja mennä elämässä eteenpäin lähtökohdista huolimatta.

Suomi ei ole täydellinen ja tekemistä riittää. Haluamme rakentaa maastamme kärsivällisellä työllä vielä paremman. Tervetuloa mukaan!

Unohdetun kansan puolesta

Perussuomalaiset tekevät määrätietoisesti työtä yhteiskunnan heikoimpien puolustamiseksi – vanhusten, sairaiden, lasten ja monella tavalla syrjäytyneiden hyväksi.

Haluamme rohkaista naisia

politiikkaan, kouluttautumaan uusiin ammatteihin, pienyrittäjiksi. Elinikäinen oppiminen, uudet alut ja mahdollisuudet ovat elämän suola ja sokeri. Niihin Suomi tarjoaa hyviä mahdollisuuksia.

Emme suvaitse väkivaltaa

kehen hyvänsä se sitten kohdistuukin. Naisiin, lapsiin, miehiin, virkavaltaan, poliitikkoihin. Tuomitsemme myös kaikenlaisen kulttuurin ja uskonnon nimissä tapahtuvan väkivallan esimerkiksi tyttöjä ja naisia kohtaan. Meillä on maailman paras ja tasa-arvoisin maa tytöille ja naisille. Haluamme pitää sen sellaisena.

Olemme tasa-arvoisia

Lähes kaikilla mittareilla mitattuna meillä vallitsee tasa-arvo. Olemme siitä iloisia ja kunnia asiasta kuuluu kaikille, miehille, naisille, lainsäätäjille, työntekijöille, työnantajille ja koululle. Olemme kaikki ihmisiä, joilla on samanlaiset perustarpeet.

Sananvapaus on demokratian peruskivi

Meille on tärkeää, että keskustelua yhteisistä asioista voidaan käydä niin, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja oikeus ilmaista se kenenkään ennakolta estämättä.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määritellään, että sananvapaus ”ei koske pelkästään sellaisia tietoja tai ajatuksia, joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä” vaan myös sellaisia, joista muut eivät pidä ja jotka koetaan häiritsevinä.

Osallisuus syrjäytymisen tilalle

Syrjäytyä voi lukemattomista syistä. Sairaus, työttömyys, läheisen kuolema, köyhtyminen ja masennus vaivaavat ja rampauttavat ihmisiä. Työskentelemme määrätietoisesti syrjäytymistä ja sen syitä vastaan.

Huolehdimme ikääntyvistä

Yli 65-vuotiaita on jo 1,1 miljoonaa ja määrä kasvaa joka vuosi. Heillä on yksilöllisiä tarpeita, he eivät ole massaa. He ovat antaneet parhaat vuotensa työskentelemällä yhteisen hyvän, kansan ja isänmaan eteen. Huolehditaan heistä.

Lisää apua omaishoitoon

Omaishoitajat tarvitsevat enemmän rahaa, lomia, vapaita ja henkistä tukea. Omaishoitajien määrä tulee lisääntymään ja heidän elämäänsä on helpotettava. Erityisesti iäkkäämmät omaishoitajat ovat itsekin monenlaisen kuntoutuksen tarpeessa.

Hyvinvointi syntyy perheissä

Perhe on koko yhteiskunnan pieni tukipilari. Hyvinvointi syntyy perheissä ja siksi isien ja äitien tukeminen, lasten kasvatus ja lasten asiat ovat ohjelmassamme.

Haluamme luoda maailmaan enemmän yhteisöllisyyttä, sukupolvien välistä ymmärrystä ja vuoropuhelua. Jokainen on tärkeä omassa roolissaan ihmisten helminauhassa.

Tukemalla perheitä tuemme ihmisiä ja kansaa. Monenlaiset perheet tarvitsevat monenlaista tukea, yksi iso kysymys on vanhemmuuden kustannusten jakaminen. Sen pitää tapahtua oikeudenmukaisemmin.