Naisjärjestöjen Keskusliitto: Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2017
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:

Alaikäisten avioliitot lopetettava myös Suomessa

”Lapsiavioliitto ei koskaan ole lapsen edun mukaista. Miksi Suomessa edelleen sallitaan alaikäisten avioliitot? Usein syynä on alaikäisen nuoren raskaus. Meidän aikuisten tehtävä on kuitenkin tukea ja suojella nuoria kaikissa tilanteissa”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. ”On tärkeää muuttaa Suomen lainsäädäntöä siten, että alaikäisten avioituminen ei edes erivapaudella ole jatkossa mahdollista. Tämä on tärkeää Suomessa, vaadimmehan tämän periaatteen toteuttamista myös kansainvälisesti.”

Suomessa voimassa olevan avioliittolain mukaan oikeusministeriö voi erityisistä syistä antaa alle 18-vuotiaalle luvan avioitua. Oikeusministeriöön on viime vuosina tullut alaikäisten avioliitoista keskimäärin parikymmentä hakemusta vuodessa. Menettely on käytännössä kirjallinen. Lapsiasiavaltuutetun vuonna 2015 antaman lausunnon mukaan Suomessa on vuosina 1995–2014 avioitunut yhteensä 1138 lasta, joista 1034 oli tyttöjä. Tytöistä 27 on ollut 14–15-vuotiaita solmiessaan avioliiton. Oikeusministeriössä on parhaillaan meneillään prosessi, jossa arvioidaan avioliittoa koskevien säännösten uudistamista.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteisiin, joiden tavoitteena on mm. lopettaa lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten sukuelinten silpominen. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) suosittelevat avioliiton ikärajan nostamista 18 vuoteen. Samoin YK:n ihmisoikeusneuvosto kehottaa päätöslauselmassaan heinäkuussa 2016 jäsenmaita toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi.

YK:n väestörahasto UNFPA:n mukaan joka päivä 47 000 tyttöä avioituu alle 18-vuotiaana, osa vain 10-vuotiaina. Lapsiavioliitto loukkaa tyttöjen ihmisoikeuksia ja estää usein koulutukseen pääsyn ja oppimisen, altistaa raskauksille ja äitiyteen sekä lisää riskiä lähisuhdeväkivaltaan. (WHO, 2013.) Tämä pätee myös Suomessa.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Eva Biaudet 050 314 0205
Pääsihteeri Terhi Heinilä 040 530 5544

#naisjärjestöt
#tasaarvo100
#girlsnotbrides

Kirjoitettu 8.3.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa