Luonnonvaraiset eläimet ja niiden hoidosta aiheutuneet kustannukset

KIRJALLINEN KYSYMYS 4.4.2018
Luonnonvaraisten ja rauhoitettujen eläinlajien hoidon- ja kustannusvastuun selkeyttäminen ja vapaaehtoisvoimin toimivien luonnonvaraisten eläinten hoitoloiden resurssien turvaaminen.

Eduskunnan puhemiehelle
Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu on parhaillaan valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä. Lakiehdotus on valmistunut ja se on ollut lausuntokierroksella. Eläinsuojelulain uudistuksen tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia ja selkeyttää eläinsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Lakiuudistus on erittäin tarpeellinen ja sitä on odotettu kauan.

Nykyisessä voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole säännöksiä vahingoittuneen luonnonvaraisten eläinten hoidon järjestämisestä. Luonnonsuojelulain 41 pykälän mukaan sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Eläinsuojelulain 14 pykälän mukaan kaikilla ihmisillä on velvollisuus pyrkiä auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä.

Lakeja tulkitessa kansalainen ymmärtää, että hän voi toimittaa luonnonvaraisen eläimen eläinlääkärille tai luonnonvaraisiin eläimiin perehtyneeseen hoitolaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa on alan asiantuntijuutta omaavaa henkilöstöä. Muun muassa eläintarhojen hoitolat ottavat huomiinsa luonnonvaraisia eläimiä ja hoitavat ne inhimillisesti ja hyvin.
Muun muassa Helsingin Korkeasaaren eläintarha on vastaanottanut allekirjoittaneen löytäneet kesän huonokuntoiset siilin poikaset. Siilien hoitokustannukset ovat jääneet eläintarhalle, eikä niistä ole laskutettu eläinten löytäjää. Siilien hoidosta ja luontoon palauttamisesta on myös kerrottu jälkeenpäin: molemmat siilit kuntoutuivat ja ne palautettiin metsään. Tuo tarina oli onnellinen, mutta valitettavasti siilien kohdalla on tilanteena usein kuitenkin se, että pienet vajaapainoiset poikaset löytyvät syyskylmässä, eivätkä sellaisenaan kykene talvehtimaan luonnossa. Ne tarvitsevatkin pitkäkestoista hoitoa ja hoivaa, josta muotoutuu myös erilaisia kustannuksia.

Valitettavasti kaikkialla Suomessa ei ole myöskään mahdollisuutta löytää loukkaantuneelle luonnonvaraiselle eläimelle hoitopaikaksi eläintarhaa. Silloin turvaudutaan eläinlääkäriasemaan, jossa eläimen tuojan yllättää se, että hoitoa ei välttämättä ole tarjolla, eläintä ei vastaanoteta tai eläimen hoito ja myös mahdollinen lopetus hinnoitellaan lemmikkien hoidon mukaisella tavalla. Lain mukaan esimerkiksi rauhoitetun eläimen hoitoon vienyttä henkilöä voi siis odottaa suuretkin eläinlääkärikustannukset.

Asia on ristiriitainen: rauhoitettua ja luonnonvaraista eläintä on lain mukaan autettava, mutta kustannusten maksajaksi joutuukin kansalainen itse. Eläinsuojelulain ollessa juuri nyt valmisteilla olisi ensiarvoisen tärkeää, että tämä asia korjataan ja lakiin kirjataan luonnonvaraisen sekä rauhoitetun eläimen hoitopolku, sekä selkeytetään kustannusten maksaja. Sairaan luonnonvaraisen eläimen hoitaja saattaa myös löytyä vapaaehtoisvoimin toimivasta eläintenhoitolasta tai eläinhoitajalta, joka on asiaan motivoitunut ja omaa kokemuksen synnyttänyttä asiantuntemusta, mutta jonka resurssit ylläpitää eläintenhoitoa ovat rajalliset. Luonnonvaraisten eläinlajien säilymisen, mutta myös suojelun kannalta olisikin erittäin tärkeää huomioida myös nämä toimijat riittävillä valtion tarjoamilla taloudellisilla resursseilla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

”Miten hallitus aikoo selkeyttää eläinsuojelulain uudistuksessa luonnonvaraisten ja rauhoitettujen eläinlajien hoidon järjestämis- ja kustannusvastuun? Millaisilla resursseilla hallitus tukee erilaisia vapaaehtoisvoimin toimivia luonnonvaraisten eläinten hoitoloita ja eläintenhoitajia eläinten hoidon järjestämisessä? Miten tärkeänä hallitus pitää loukkaantuneiden luonnonvaraisten ja rauhoitettujen eläinten suojelun ja niiden hoidon saamisen mahdollisuuden?”

Helsingissä 4.4.2018
Arja Juvonen /ps

Kirjoitettu 4.4.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa