Juvonen: Moni haluaisi jäädä määräajaksi kotiin hoitamaan omaistaan

Tiedote 22.11.2019

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on lokakuun alussa jättänyt eduskunnalle lakialoitteen omaishoitoon liittyen.

Aloitteen tarkoituksena on antaa työntekijälle oikeus saada vapaata työstään omaishoitoa varten, sekä oikeuden jäädä määräajaksi pois työstä työntekijän perheenjäsenen tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten.
Palveluiden rakennetta pyritään muuttamaan niin, että ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hoitoa suunnataan tapahtuvaksi yhä enemmän kotiympäristössä, jolloin tarve omaishoitajille kasvaa jatkuvasti. Yhä useampi omainen toivoo voivansa toimia jossakin elämänsä vaiheessa omaishoitajana tai osallistua muutoin omaisensa tarvitsemaan hoitoon, Juvonen taustoittaa.

Työsopimuslain poissaoloa perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi koskevan säännöksen mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi hoitamaan perheenjäsentä tai muuta hänelle läheistä henkilöä. Tällöin työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Säännös ei kuitenkaan toteudu riittävän tehokkaasti, koska sen olemassaoloa ei tiedosteta, ja vaativaa omais- ja läheishoitotyötä tehdään usein työn ohessa, Juvonen huomauttaa. Nykyinen työsopimuslaki myös ainoastaan mahdollistaa poissaolon läheisen hoitamiseksi sen sijaan, että se velvoittaisi työnantajaa tosiasiallisesti myöntämään työntekijälle vapaata, hän jatkaa.

Omaishoitajien ja perheenjäsentään tai läheistään tilapäisesti hoitavien aseman parantaminen on tarkoituksenmukaista. Työssäkäynnin ja hoivan yhdistäminen on usein haasteellista, ja monet joutuvat tekemään työhön liittyviä myönnytyksiä, esimerkiksi lyhentämään työaikaa ja kieltäytymään uusista tehtävistä tai työmatkoista, hoivavastuun takia. Lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa työntekijän pääsy hoitamaan läheistään ja lisätä mahdollisuuksia osallistua inhimillisen ja arvokkaan omaishoidon toteuttamiseen.

Juvonen korostaa, että omaishoitajien työ on äärettömän merkityksellistä ja on tärkeää, että siihen annetaan myös mahdollisuuksia ja kannustimia. Työn, perhe-elämän ja omaishoidon yhteensovittamiseen tulee olla aito mahdollisuus. – Tässä lakialoitteessa ehdotetulla lakimuutoksella pyrkimyksenä on myös lisätä inhimillisyyttä ja ymmärrystä kansalaisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Lakialoitteen käsittelyn yhteydessä on syytä käydä myös keskustelua omaishoidon tuen riittävyydestä, Juvonen lisää.

Perussuomalaiset esittävät vaihtoehtobudjetissaan, että omaishoidontuki olisi verovapaata tuloa, sekä kantavat huolta lyhytaikaikaishoivapaikkojen riittävyydestä omaishoitajan vapaapäivien mahdollistamiseksi. Lyhytaikaishoiva ei saa olla omaishoidettavalle pelkkä säilöönotto, vaan hoivan tulee olla voimaannuttavaa ja virikkeellistä. Siihen tulee antaa palvelulupaus myös sote-uudistuksessa.

Lakialoitteen on määrä tulla salikeskusteluun ensi viikolla.

Lisätiedot
Arja Juvonen
Kansanedustaja (ps.)
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
050-5311 108

Kirjoitettu 23.11.2019

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa