Edustaja Mari Rantanen kysyy Helsinki-Vantaan lentoasemasta: ”Tulisiko olla oma terveydenhuollon palvelu Vantaan ensihoidon sijasta?”

TIEDOTE 23.6.2020

Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen teki tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy ensihoidosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tällä hetkellä Helsinki-Vantaalla ei ole omaa tarkastuksiin ja neuvontaan kykenevää terveydenhuollon palvelua, vaan kaikki tehtävät hoidetaan Peijaksen sairaanhoitoalueen ensihoitoyksiköillä.

– Lentoaseman ensihoitotehtävät kuormittavat jo muutenkin työllistettyä Vantaan alueen ensihoitoa. Vantaa on kasvava ja monimuotoistuva kaupunki, jonka tehtävämäärät lisääntyvät vuosittain. Seurauksena vasteajat pitenevät ja kuntalaisten palvelutaso heikkenee, Rantanen kertoo.

Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen päälentokenttä, jolla on normaalitilanteessa n. 20 miljoonaa matkustajaa vuosittain eli yli 50 000 matkustajaa päivittäin. Ensihoitotehtäviä n. 1 000 vuodessa, joista lähes puolet eivät johda potilaan kuljettamiseen hoitoyksikköön.

– Näillä matkustaja- ja tehtävämäärillä olisi perusteltua, että lentoasemalla olisi oma terveydenhuollon päivystysyksikkö, joka suorittaisi ainakin neuvonta- ja tarkastustyyppiset tehtävät. Tällä vältettäisiin turhia ambulanssihälytyksiäkin, Rantanen perustelee.

Helsinki-Vantaan lentoasemaan ylläpitävä Finavia on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Kansainvälisessä vertailussa muilla samankokoisilla lentokentillä on pääsääntöisesti järjestetty oma ensihoito.

– On kyseenalaista, voiko tuottoa tavoitteleva yritys tukeutua näin laajan toiminnan ensihoidossa julkisesti tuotettuun palveluun. Lisäksi Finavialla olisi mahdollisuus järjestää ensihoito itse ja laskuttaa lentoyhtiöitä kentän palvelutason paranemisesta, Rantanen päättää.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Mari Rantanen
09 432 3178
mari.rantanen@nulleduskunta.fi

Tiedot saatu Henrik Nummelan vuoden 2020 opinnäytetyöstä ”Ensihoitotehtävät Helsinki-Vantaan lentoasemalla – Varautuminen matkustajamäärän kasvuun”: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/268038/Nummela_Henrik.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kirjallinen kysymys ensihoidosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla

”Eduskunnan puhemiehelle

Henrik Nummelan vuoden 2020 tammikuussa ilmestyneessä opinnäytetyössä ”Ensihoitotehtävät Helsinki-Vantaan lentoasemalla – Varautuminen matkustajamäärän kasvuun” kerrotaan, että Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä ylitti 20 miljoonan rajan vuonna 2018 ja sillä on kapasiteettia noin 30 miljoonalle matkustajalle vuosittain. Päivittäin matkustajia on keskimäärin yli 50 000, mikä on enemmän kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueen toiseksi suurimman kaupungin eli Hyvinkään asukasmäärä. Hyvinkäällä päivystää kaksi ensihoitoyksikköä vuorokauden ympäri. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei ole omaa ensihoitoyksikköä.

Nummelan mukaan ensihoitotehtävät lentoaseman alueella ovat lisääntyneet matkustajamäärien

kasvaessa ja kuormittavat enenevässä määrin Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköitä. Vuonna 2017 Vantaan alueen ensihoitoyksiköt hälytettiin ensihoitotehtäville lentoaseman alueelle 1032 kertaa. Tehtävistä 48 % johti potilaan kuljettamatta jättämiseen eli x-koodiin.

Kansainvälisten vertailujen perusteella lentokenttien ensihoitovalmius vaihtelee paljon lentokentän matkustajamäärän mukaan. Silti myös pienemmillä, jopa alle 3 miljoonan vuosittaisen matkustajan kentillä voi olla kattavasti suunniteltu toimintamalli lääkinnällisiä hätätilanteita varten, sekä lentokenttäklinikka matkustajien terveyden edistämiseksi ja pienten vaivojen hoitamiseksi.

Helsinki-Vantaan lentoasemaa ylläpitää ja kehittää Suomen valtion kokonaan omistama Finavia Oyj. Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. On kyseenalaista, että Finavian on mahdollista leikata kustannuksiaan Helsinki-Vantaan kokoisella lentoasemalla tukeutumalla julkisesti tuotettuun ja veroilla maksettuun ensihoitoon, mikä kuormittaa erityisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen resursseja ja on pois alueen muusta toiminnasta. Lisääntyvät tehtävämäärät johtavat vasteaikojen kasvamiseen ja palvelutason heikkenemiseen.

Finavialla on mahdollisuus neuvotella Helsinki-Vantaan lentoaseman käyttäjien kanssa lentoasemamaksujärjestelmän toiminnasta, lentoasemamaksujen tasosta sekä tarjottavan palvelun laadusta. Finavia voi ja nähdäkseni sen tulisi järjestää Helsinki-Vantaan lentoasemalla omana palvelunaan ainakin terveysneuvonta- ja tarkastustehtävät, jotka eivät vaadi ambulanssitasoista hoitoa ja johtaisivat ensihoitoyksikön x-koodiin. Vakavissa tai henkeä uhkaavissa tilanteissa ambulanssin ja julkisen palvelun käyttö on perusteltua.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo toimia Helsinki-Vantaan lentoaseman ensihoitovalmiuden ja ensihoitopalveluiden turvaamiseksi yhä kasvavien tehtävämäärien myötä ilman, että se heikentää muun Uudenmaan palvelutasoa ja aikooko valtioneuvosto käyttää omistajaohjausta Finaviassa oman ensihoitoyksikön perustamiseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle?”

Helsingissä 22.06.2020
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Mari Rantanen [ps]

 

 

 

 

 

Kirjoitettu 23.6.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa