Auli Kangasmäki: Pienyrityssektorille uusia työpaikkoja

Yrittäjyyden ensimmäisiä edellytyksiä on riskinottokyky. Pienyrittäjällä suurin riski yleensä on henkilökunnan sairastavuudessa. Jos esim. yrityksen kolmesta työntekijästä kaksi jää samoihin aikoihin äityslomalle tms. niin yritys todennäköisesti kaatuu.

Sairaspäivärahan maksu määräytyy työlainsääsännön ja työehtosopimusten mukaan ja sen pituus riippuu työsuhteen kestosta. Puhutaan kuukausien sairas- tai äitiysloman palkanmaksuvelvoitteesta. Kun tähän summaan lisätään palkkojen sivukulut ( 50-75% ), niin yrittäjä tuskin pystyy palkkaamaan uusia henkilöitä tilalle. Yrittäjä tekee itse työtä vuorotta ja loppujen lopuksi sairastuu itsekin ja yritys menee nurin vieden kaikilta työpaikan.

Pienyrittäjille tulee saada uusi malli, jonka mukaan hän maksaa tietyn, esim. yrityksen liikevaihtoon perustuvan prosenttimääräisen maksun sairaskassaan. Sairaskassa sitten maksaa yritykselle työntekijöiden toteutuneet sairaskulut.

Malli on sama kuin työttömyyskorvauskäytäntö nykyisellään. Työntekijä maksaa työttömyyskassaan liiton jäsenmaksun ja liitto maksaa työntekijän työttömyysturvan. Valtion osuus liiton kassan kokonaisrahoituksesta on n. 95 % ja palkanmaksajan n. 5 %. Mallissa valtion osuus ei varmaankaan olisi 95 % vaan huomattavasti pienempi. Kun sitten ajatellaan kokonaisvaikutusta, summa tasoittuu. Yritykset pystyvät luomaan uusia työpaikkoja, kun henkilökunnan sairastavuusriski madaltuu tai poistuu.

Lisätietoa Tilastokeskuksen sivuilta:
Suomessa on 286 934 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2017) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93,2 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä.

Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2017 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 104 690 hengelle. Näistä työpaikoista 81 500 syntyi alle 50 hengen yrityksiin.

Yritysten 409 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (59 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.

Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 264 519 eli 93,2 prosenttia. Pienyrityksiä on 15 989 (5,6 %), keskisuuria 2 883 (1,0 %) ja suuryrityksiä 615 (0,2 %). Viimeisen 20 vuoden aikana naisyrittäjien määrä on kasvanut 38 prosentilla. Nykyään heitä on 90 000 eli reilu 30 prosenttia kaikista yrittäjistä.

Auli Kangasmäki, PS

Kirjoitettu 18.1.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa