Arja Juvonen: Sotilastapaturmalain syvä epäkohta korjattava heti

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) vaatii hallitukselta heti toimia saattamaan voimaan laki, jolla lakisääteistä asevelvollisuutta suorittavien varusmiesten korvaukset sotilastapaturman, palvelussairauden tai kuolemantapauksen johdosta saatetaan lain tasolle. Laissa on erittäin syvä ja raadollinen epäkohta, joka ei turvaa varusmiesten tai heidän omaisten tilannetta tällaisissa tilanteissa. Sen sijaan rauhanturvaajien kohdalla tilanne on toinen – heitä koskeva laki saatettiin juuri äskettäin voimaan, mutta varusmiehet jäivät sen ulkopuolelle. Laki käsiteltiin taannoin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Olen tehnyt yli sadan kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen asiasta jo viime keväänä, mutta ministeriö ei ole reagoinut siihen mitenkään. Tämä on kerrassaan käsittämätöntä. Laissa on erittäin suuri epäkohta. Mitä puolustusministeri vastaa tähän?

Lähetämme poikamme, mutta myös vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat tyttäremme armeijaan ja korvauskäytänteet eivät heidän kohdallaan ole kunnossa. Se on väärin ja vaatii korjauksen. Asevelvollisille on tapahtunut lukuisia vakavia onnettomuuksia ja tänään tapahtui taas yksi äärettömän traaginen ja historian kirjoihin jäävä onnettomuus. Hallituksen on nyt välittömästi toimittava ja laitettava korvauskäytännöt kuntoon. Mikään raha ei tuo ihmishenkeä takaisin, mutta tämä korvausasia on laitettava kuntoon.

Järkytys, suuri suru on päällimmäinen ajatus tänään. Syvä osanotto Raaseporin uhrien omaisille.

Arja Juvonen
kansanedustaja
Sosiaali – ja terveysvaliokunta
050-5011108

Lakialoitteen keskeinen sisältö alla.

LAKIALOITE
Sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lakialoitteen pääasiallinen sisältö

Lakialoitteella on tarkoitus korjata sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain epäkohtia, joiden voidaan nähdä asettavan tämän lain soveltamisalaan kuuluvat (mm. asevelvollisuutta suorittavat) heikompaan asemaan korvauskäytännön kattavuudessa kuin kriisinhallintaoperaatioissa palvelevat sotilas- ja siviilihenkilöt.

Keskeiset ehdotukset

Lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annettuun lakiin säännökset, joilla mm. asevelvollisuutta suorittaville säädetään oikeudesta lisäkorvaukseen pysyvästä haitasta sekä kuolemantapauksen johdosta maksettavasta lisäkorvauksesta.
Tällä hetkellä näitä säännöksiä ei ole sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetussa laissa, kun taas laissa tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä nämä säännökset ovat. Tämä asettaa aseellista, aseetonta ja siviilipalvelusta suorittavat heikompaan asemaan kuin kriisinhallintatehtäviin osallistuvat.

Kirjoitettu 26.10.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa