Uudenmaan PerusNaiset: Turvallinen kouluarki taattava kaikille

Uudenmaan PerusNaiset ry:n julkilausuma 4.12.2020

Lasten ja nuorten turvalliseen kouluarkeen on panostettava koko koulunkäynnin ajan, linjaa Uudenmaan PerusNaiset ry.

Koulujen tulisi olla avoimempia toimenpiteistään kuntalaisille, sillä muutoin voi jäädä kuva, ettei ongelmiin puututa. Oppilaan ääntä on kuultava ja siihen reagoitava.

Aineopetuksen lisäksi koulussa tulisi opettaa jo alakoulussa erilaisten tunteita hallitsemista, riitojen selvittelemistä ja sopimista. Opettajilla ja henkilökunnalla tulisi olla koulutusta ja tietoa lain sallimista mahdollisuuksista kiusaamistilanteissa. Vapaiden tilanteiden valvontaan kuten ruokailujen ja välituntien, on oltava riittävästi aikuisia.

Kuntia tulisi tukea ja kannustaa säilyttämään pienet kyläkoulut. Suuret koulut ovat olleet kuntien tavoitteena kustannussäästöjen vuoksi. Säästöpyrkimykset voivat kääntyä äkkiä kulueriksi ja inhimillisiksi tragedioiksi. Pidentyneet koulumatkat kuormittavat lapsia sekä perheitä. Koulumatkojen turvallisuutta tulee lisätä esimerkiksi valaistuksella näin pimeään aikaan.

Sekä kiusaaja että kiusattu, väkivallan tekijä ja uhri, tarvitsevat apua ja tukea. Koulussa opettajan tehtävä on opettaa, kasvatusvastuun ollessa ensi sijassa aina huoltajilla. Jos huoltajat eivät pysty kasvatusvastuuseensa, yhteiskunnan on puututtava asiaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin vuoksi.

Kiusaamiseen tulee puuttua heti, koska se on rikos toista henkilöä kohtaan. Nöyryyttämistä ja alistamista ei pidä sallia missään muodossa koulussa eikä vapaa-ajalla.

Yhtenä keinona on kiusaajan siirtäminen toiseen kouluun. Ei ole oikein, että kiusattu joutuu väistymään ja siirtymään. Kun kiusaaja tietää, mitä toimenpiteitä kiusaamisesta hänelle itselleen voi aiheutua, voi se toimia pelotteena. Tämä kannustaisi myös kiusaajan vanhempia puuttumaan lapsensa toimintaan.

Henkistä pahoinvointiaan vakavasti ja jopa väkivaltaisesti oirehtiva oppilas voi viedä opettajan kaiken ajan ja huomion, jolloin muut oppilaat voivat jäädä oman onnensa nojaan.

Oirehtiva oppilas tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten apua.

On tilanteita, jolloin pahoin kiusatun lapsen ja nuoren tilanne on niin huono, että ainoa mahdollisuus käydä koulua on sairaalakoulu. Sairaalakoulupaikkoihin on kohdennettava resursseja.

Lasten hyvinvointia tukevia päätöksiä on tehtävä heti. Rajat ovat rakkautta. Vanhempien tehtävä on asettaa ne, mutta jos vanhemmat eivät tähän kykene, on se yhteiskunnan tehtävä.

Korona-arki ja etäkoulu muuttaa oppilaiden arkea. Olisi hienoa, jos tämän raskaan vuoden jälkeen jokainen kiusaaja ymmärtäisi pohtia sitä, miten suuri merkitys turvallisuudella ja yhdessäololla on.

Uudenmaan PerusNaiset ry:n puolesta

Lisätiedot:
Arja Juvonen
puheenjohtaja
050-5311 108

 

Kirjoitettu 4.12.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa