Ronkainen ja Rantanen (ps) kysyvät STEA-avustuksista: ”Onko huumeidenkäytön opastaminen avustusperusteiden mukaista toimintaa?”

TIEDOTE 18.9.2020

Perussuomalaiset kansanedustajat Jari Ronkainen ja Mari Rantanen ovat tänään tehneet kirjallisen kysymyksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuskäytännöistä. STEA-avustuksia vastaanottanut Humaania päihdepolitiikka ry on mm. julkaissut sosiaalisessa mediassa opasvideon huumausaineiden käyttöön ja sekakäyttöön muiden päihteiden kanssa.

– STEA-avustuksen myöntämisperusteiden ensimmäinen kohta kuuluu, että “tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.” Huumausaineiden käyttö on laissa kielletty, niin miten sen opastamiseen voidaan jakaa julkista avustusta, Ronkainen kysyy.

STEA hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista myönnettäviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Hallitus teki päätöksen kompensoida koronapandemian Veikkaukselle aiheuttaman tuottojen aleneman täysimääräisenä järjestöille valtion budjettirahoituksesta.

– Veronmaksajien rahoilla mm. rakennetaan kaarnaveneitä, opetetaan nuorille huumeidenkäyttöä ja rahoitetaan somalien yhdistystoimintaa. Järjestöavustukset on asetettava riippumattomaan selvitykseen käytöstä ja vaikuttavuudesta. Ns. “kolmas sektori” tulisi palauttaa juurilleen eli tukeutumaan jäsenmaksuihin, lahjoituksiin ja vapaaehtoistyöhön, ellei järjestön toiminta ole yleishyödyllistä ja lakisääteistä tehtävää tukevaa, Rantanen perustelee.

Kysymyksessään kansanedustajakaksikko nostaa Perussuomalaiset puoluetta lähellä olevien PS-nuorten ja Suomen Perusta -ajatuspajan valtionavustusten takaisinperinnän.

– Ei voi olla niin, että avustuksia jaetaan poliittisten voimasuhteiden mukaan ideologisesti lähellä oleville organisaatioille, vaan kaikkien järjestöjen tulee olla samalla viivalla. Jos toiminta ei noudata valtionavustuksen periaatteita, se tulee periä takaisin, Ronkainen ja Rantanen päättää.

“Kirjallinen kysymys STEA-avustusten jakamisperusteista

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista myönnettäviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen.

Humaania päihdepolitiikka ry:n Facebook-sivustolla 11.10.2019 jakamassa videossa Ina <3 Suomi: Huumeet – Alkosta Narkoon TV-persoona Ina Mikkola opastaa huumausaineiden käyttöön ja sekakäyttöön muiden päihteiden kanssa. Humaania päihdepolitiikka ry on STEA-avustusta vastaanottava järjestö.

STEA-avustuksia voidaan myöntää hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustusehdotuksen valmistelussa STEA käyttää kokonaisharkintaa. Yhtenä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. Huumausaineita koskee huumausainelain mukainen täyskielto ja huumausaineiden käyttö, hallussapito, luovuttaminen, välittäminen ja myyminen ovat rikoslain perusteella rangaistavia tekoja.

Valtionavustuksia peritään takaisin, mikäli avustuksen käyttö rikkoo avustussääntöjä tai sitä käytetään muuhun kuin avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Mm. opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt PS-nuoret maksamaan takaisin myöntämänsä valtionavustuksen ministeriön katsoessa järjestön rikkoneen nuorisolakia ja avustussääntöjä. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on perinyt takaisin osan Suomen Perusta -ajatuspajalle myöntämästään valtionavustuksesta, sillä ministeriön selvityksen perusteella säätiön toimintaan myönnettyä yleisavustusta ei ole käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko ministeriö puuttua STEA:n toimintaan avustusten myöntämisessä tilanteissa, jotka ovat ristiriidassa valtionavustuksen käyttötarkoituksen ja perusteiden kanssa ja
miten ministeriö varmistuu siitä, että STEA:n myöntämät avustukset toteuttavat yleishyödyllisyyden sekä terveyttä- ja hyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteita?

Helsingissä 18.09.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Jari Ronkainen [ps]

_______________________________

Mari Rantanen [ps]”

Lisätietoja:
Kansanedustaja Jari Ronkainen
09 432 314
jari.ronkainen@nulleduskunta.fi

Kansanedustaja Mari Rantanen
09 432 3178
mari.rantanen@nulleduskunta.fi

 

 

 

 

 

Kirjoitettu 18.9.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa