Opetusministerille kiitosta – pääsykokeiden palauttaminen hoito- ja turvallisuusalalle ainoa oikea ratkaisu – potilasturvallisuudessa kuitenkin myös edelleen kehitettävää

Tiedote 11.12. 2018

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) on erittäin tyytyväinen siihen, että opetusministeri Sanni Grahn- Laasonen aikoo palauttaa pääsykokeet toisen asteen ammattikoulutukseen (MTV 11. 12. 2018 klo 17.39). Pääsykokeet palautetaan lähihoitajakoulutukseen, turvallisuusalalle ja muille turvallisuuteen vaikuttaville aloille. Juvonen vaati pääsykokeiden palauttamista takaisin hoitoalalle viimeksi lokakuussa 2018 (Hoitoala ei ole sulatusuuni, johon jokainen kelpaa – lainsäädäntöä tiukennettava ja pääsykokeet takaisin 24.10.2018 Suomen Uutiset) ), mutta teki myös jo vuonna 2014 ja 2016 aiheeseen liittyvät kirjalliset kysymykset silloiselle opetusministerille.

Pääsykokeiden poistaminen oli suuri virhe, palauttaminen takaisin taasen on ainoa oikea ratkaisu. Uuden asetuksen on arvioitu astuvan voimaan jo tammikuussa 2019, mikä tarkoittaa, että ministeriössä ovat olleet nopean toiminnan joukot asialla. Tämä on hyvä asia ja kertoo, että tärkeissä asioissa voidaan niin halutessa toimia myös nopeasti, Juvonen kiittää.

Tämä esitetty muutos palauttaa valintakokeet aloille, joihin meillä ei ole varaa laskea soveltumattomia opiskelijoita. Hoitoala on yksi niistä. Kaikista ei ole hoitoalalle, eikä se voi toimia viimeisenä mahdollisuutena silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole.

Opiskelijan soveltumattomuus alalle voi tulla esiin toki myös muussa kuin pääsykoe tilanteessa. Näihin tilanteisiin tulee myös reagoida ja meillä on siihen mahdollisuuksia. Meillä on olemassa ns. SORA- lainsäädäntö, jonka turvin alalle soveltumattoman esimerkiksi päihdeongelmaisen tai muutoin alalle soveltumattoman opiskeluoikeus voidaan päättää. Soralakia käytetään kuitenkin hyvin harvoin. Kynnys sen toimeenpanoon voi olla oppilaitoksissa korkea.

– Tein eduskunnassa ministerille jo vuonna 2014 ja 2016 kirjalliset kysymykset, joissa kritisoin vahvasti silloisen hallituksen tekemää päätöstä hoitoalan koulutuksen pääsykokeiden poistamisesta, mutta myös soralainsäädännön eli opintojen keskeyttämisen mahdollistavan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä epäselvyyksistä. Opiskelijoiden ohjaajana hoitoalalla toimiessani asia oli siis tuttu käytännön kautta. Toivottavasti ministeriössä kiinnitetään huomiota myös soralainsäädäntöön ja sen mahdollisiin haasteisiin, Juvonen toivoo.

Kun opiskelija tuntee alan omakseen, se kasvattaa innostusta ja lisää näin myös opiskelumotivaatiota. Toisaalta jos ala ei ole oikea tai houkuttele, se vaikuttaa suoraan muun muassa potilasturvallisuuteen. Potilasturvallisuuden heikkeneminen ja hoitovahinkojen ja virheiden lisääntyminen taasen on jo ajatuksena kestämätön. Niiden ennaltaehkäisyssä on vielä tämän uuden asetusmuutoksen jälkeenkin edelleen toki tehtävää.

Sosiaali- ja terveysministeriössä tulisikin ryhtyä nyt myös kiireesti laatimaan rekisteriä hoitovirheistä ja niiden kustannuksista, jotta tietäisimme, missä näiden kustannuksiltaan mittavien asioiden kanssa oikein mennään. Potilasvahinkojen tunnusluvut eli tapahtuneet ja ennustetut vahingot, poistettiin budjettikirjasta muutama vuosi sitten täysin. Emme siis lainkaan tiedä niiden tarkkaa määrää. Ne ovat kuin piilotettu. Meidän tulisi päinvastoin toimia avoimesti, jotta myös potilas voisi tietää, millaisia potilasvahinkoja omalla alueella tapahtuu, millaisia inhimillisiä vaikutuksia niillä on ihmisille ja mitkä ovat niiden kustannukset yhteiskunnalle. Potilasvahinkoihin liittyvien tunnuslukujen palauttamiseksi takaisin budjettikirjaan olen tehnyt taannoin myös toimenpidealoitteen. Se ei ole kylläkään edennyt. Vaikea ymmärtää miksi, Juvonen ihmettelee.

Arja Juvonen (ps)
Kansanedustaja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
050-5311 108

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoitettu 11.12.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa