Suomen velkaantumista on hidastettava

Kymmenen viime vuoden aikana Suomi on velkaantunut enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin. Tämän tekstin kirjoittamisajankohtana Suomen valtion velka on 106 370 679 000 euroa, joista kirjoittajan osuus on 19 259,58 euroa. (Velkakello).

Valtiomme joutuu maksamaan velastaan korkoa, joka puolestaan vaikuttaa suoraan kansalaisiin veron muodossa. Valtion velkaa on lyhennetty valtion omaisuutta myymällä. Tästä kuitenkin saadaan vain hetkellinen hyöty, mutta pidemmällä tähtäimellä tämä hyöty häviää.

Muutama esimerkki valtion omaisuuden myynnistä viime vuosien aikana: Öljy-yhtiö Neste, Stora- Enso, Telia, Fortumin sähköverkko (myytiin ulkomaalaisten sijoittajien 80-prosenttisesti omistamalle Carunalle), Kemira (GrowHow:sta myytiin 30 % norjalaiselle Yara International -yhtiölle).

Mielestäni tässä sahataan oksaa, jolla istutaan. Valtion osuuksien myynti tapahtuu siis yhtiöistä, jotka ovat liiketaloudellisesti menestyviä ja kannattavia. Samalla menetetään tulevaisuuden osinkotulot ja osakkeiden arvonnousu.

Valtion omaisuuden häviäminen ja samalla lisävelan tuoma koronnousu kohdistuu nimenomaan tulevaisuuden kansalaisiin, jotka eivät ole vielä edes äänestysikäisiä eivätkä voi näin vaikuttaa hallituksen tekemiin päätöksiin. Vastuu on meillä nykyaikuisilla.

Myös useammat kunnat ovat velkaantumassa, useamman talous on jäämässä miinukselle. Kuntien menojen hillitseminen olisi suotavaa ja rahojen käyttökohteet tulisi priorisoida. Meidän tulee kohdistaa etenkin palveluja vanhuksille kotiin ja laitoshoitoon. Meidän tulee panostaa myös nuoriin, tulevaisuuden toivoihin, joista osa voi tällä hetkellä hyvin huonosti.

En halua, että veteraanien verellä lunastettu isänmaamme myydään ulkomaisille sijoittajille velkojen kattamiseksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa