Rahalla vetovoimaa ja muilla keinoilla pitovoimaa terveydenhuollon työntekijäpulaan

Terveydenhuollossa, etenkin vanhuspalveluissa työntekijäpula uhkaa toiminnan toteuttamista. Rahalliset rekrytointilisät tuovat vetovoimaa mutta työyhteisön ja ennen kaikkea terveydenhuollon palveluiden käyttäjät eli potilaat ja asiakkaat hyötyvät pitkäaikaisista, sitoutuneista työntekijöistä, joilla ei ole tarvetta vaihtaa työpaikkaa työn aiheuttaman negatiivisen paineistuksen vuoksi, tämän toteutumiseen tarvitaan pitovoimaa. Todetaan, että etenkin vanhuspalvelujen puolella hoitajapula uhkaa jo toiminnan toteuttamista.

Kannattaisimme moniulotteista pohdintaa terveydenhuollon rekrytointipulmien taustalla olevien tekijöiden pitkälle kantavien ratkaisujen löytämiseksi niin, etteivät terveydenhuollon, kuin myös sosiaalihuollon, toteutumisen uhkakuvat realisoidu tavoin, josta vanhuspalvelujen puolella on jo merkkejä nähtävissä.

Työssäjaksaminen, motivoituminen, palkitsevuuden kokemus, ovat vain osittain ja väliaikaisesti ratkaistavissa rahalla. Työtä tehdään monen suuntaisissa vuorovaikutussuhteissa. Työyhteisön ja yksilön nauttima arvostus ja organisaation tuki ovat selkänoja onnistuneelle työsuoritteelle. Terveydenhuollon johto ponnistelee, nykyisessä vahvasti lainsäädännön ohjaamassa tulospaineisessa tilanteessa, haasteellisten yhtälöiden äärellä. Tässä tilanteessa on tärkeää, että terveyspalveluiden johtajuudessa on käytössä parhaat metodit. Puolustusvoimissa on käsite syväjohtajuus, joka tulisi saada toteutumaan myös terveystieteiden puolella. Syväjohtajuudella tarkoitetaan ihmislähtöistä johtajuutta, jonka peruskulmakivinä ovat luottamus, innostus, oppiminen ja arvostus. Kaikkien näiden elementtien tulisi olla tasapainossa ja koko työyhteisöllä jatkuvan kehityksen kaari.

Esimiestyöskentelyssä kollegiaalinen, arvostava, positiivisin ottein etenevä ohjaava johtaminen on tuloksellista. Esimiestyössä oikeudenmukaisuus ja henkilöstön sisäisten rakenteiden, voimavarojen ja myös jännitteiden ymmärtämien ja niiden myös esille ottaminen on arvokas ominaisuus. Nykymaailmassa niin sanottu ylhäältä johtaminen ei enää toimi vaan johtajan on oltava kollegiaalinen, ja johtaminen positiivisella tavalla esimerkin avulla on tuloksellista.

Henkilökunnan perehdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Liian suuren vastuun kantaminen uudelle työntekijälle on kuormittavaa, joka saattaa johtaa jopa ammatinvaihtoon. Esimerkiksi kokemattoman hoitajan työskentely yksin yövuorossa, ilman seniorikollegan tukea, on vastuutonta työvuorosuunnittelua. Lisäksi työterveyshuollon ja lastenhoidon tulee toimia kitkattomasti. Esihenkilön tulee tiedostaa, että jokaisella työntekijällä on erilainen elämäntilanne. Työvuorojen suunnittelun tulee olla joustavaa ja työntekijän toiveita pitää kuunnella. Jos työ häiritsee perhe elämää, se heijastuu työhyvinvoinnin heikkenemisenä.

 

 

Sairaanhoitaja, TtM Vuokko Hämäläinen

Kuopion kaupunginvaltuutettu (ps)

Hyvinvoinnin ja edistämisen ltk jäsen

 

Erikoislääkäri, LT Outi Peltola

Kuopion kaupungin varavaltuutettu (ps)

Perusturva- ja terveys ltk jäsen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa