Perussuomalaiset naiset: Maailmanlaajuista turvallisuutta edistettävä – siirtolaisuuden lähtömaihin paremmat olot, kyberturvallisuus kuntoon

Perussuomalaiset Naiset linjasi konkreettisia toimia maailmanlaajuisen turvallisuuden edistämiseksi. Naisjärjestö vaatii, että suomalaista osaamista on hyödynnettävä kansainvälisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskeisenä globaalina uhkana on kaikin tavoin hallitsematon siirtolaisuus. Humanitääristä maahanmuuttoa tulee hillitä parantamalla elinolosuhteita lähtömaissa, joissa tulee jakaa apua, kuten ympäristöteknologiaa ja koulutusta, harkinnanvaraisesti.

Erityisesti on keskityttävä naisten ja lasten oikeuksien, elinolosuhteiden ja turvallisuuden parantamiseen Lähi-Idässä ja Afrikassa. Tähän tarvitaan kuitenkin maailmanlaajuista yhteistyötä, sillä Suomen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Koulutuksen kautta tuotu sivistys on paras ase alistavia kulttuurisia tai uskonnollisia tapoja, kuten tyttöjen sukupuolielinten silpomista ja Sharia-lakia, vastaan.

Samalla, kun siirtolaisvyöryjen lähtösyihin puututaan parantamalla elinolosuhteita, on EU:n kehitettävä rajaturvallisuutta ja valvontaa. Kaikki laiton siirtolaisuus on voitava käännyttää takaisin ulkorajoilla. EU:n onkin pyrittävä yhteistyöhön kehittäessään pakolaisleirejä EU:n ulkopuolelle samalla, kun EU vähentää kokonaisuudessaan humanitäärisen maahanmuuton vetovoimatekijöitä. Nämä vaativat suurelta osin kansallisia päätöksiä.

 

Suomalainen maanpuolustustaito on hyvää myös verkossa

Kotimaisen osaamisen ja teknisten ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen kasvainvälisen kyberturvallisuuden edistämisessä on tärkeää. Kyberosaamisen viennissä Suomella on myös taloudellinen intressi, vaikka päällimmäisenä onkin turvallisuuden parantamisen näkökulma. Jo demokratian kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vaalit, joiden äänestäjäkäyttäytymistä ohjataan pitkälti perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa, ovat turvassa ulkopuoliselta vaikuttamiselta. Tulevaisuudessa myös sähköinen äänestys voi olla mahdollista.

Kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin tulee osallistua erittäin harkiten. Osallistumispäätöksissä on huomioitava kansallisen puolustuksen näkökulma. Tehtävissä on pyrittävä lisäämään maamme omaa sotilaallista suorituskykyä ja osaamista, mutta on myös punnittava, paljonko tehtävä hyödyttää sen maan kansalaisia, joissa se suoritetaan. Tämä liittyy suoraan myös siihen, paljonko siirtolaisuutta näistä maista kohdistuu muualle.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa