Perheellä tulee olla oikeus omiin päätöksiinsä

Minuun on oltu yhteydessä peruskoululaisten välipalan puolesta sekä perhepolitiikan asioista. Koululaisten välipala on hyvin kannatettava ehdotus jopa valtakunnallisesti, sillä leipäjonoissa on lapsiperheitä. Oulu tuottaa kouluruoan 1,86 eurolla. Samalla tuetaan lähiruoan tuottajia.

Paljon puhutaan syntyvyyden lisäämisestä, mutta valitettavasti päättäjien teoissa perhemyönteinen politiikka ei ole keskiössä. Ehdokkaalta kysytään myös kantaa kotihoidontukeen. Vaalikoneen kysymykset yrittävät muokata vastaajaa ajatteluun, että vanhempien tulisi viedä lapsi jo kaksivuotiaana päiväkotiin ja heidän tulisi jakaa perhevapaat tasan. Lisäksi eurooppalaisen tavan mukaan esiopetus tulisi aloittaa jo viisivuotiaana.

Tiedetään, että yhteiskunnalle on edullisempaa, jos äiti hoitaa lapsensa kotihoidontuella. Silti heitä patistetaan pian työelämään, vaikka on työttömyyttä ja vajetta hoitopaikoista. Perheellä tulee olla oikeus omiin päätöksiinsä siitä, kuka jää hoitamaan lasta kotiin pienellä kotihoidontuella. Kotihoidon pituuteen, joka on kolme vuotta maksimissaan, en kajoaisi, sillä lapsuus on lyhyt aika.

Perheen on helpompi viedä lapsi aikaisemmin tarhaan, jos koulutettuja hoitajia olisi riittävästi. Vuonna 2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaan ryhmäkokoja kasvatettiin, eli yhtä hoitajaa kohti voi olla kahdeksan lasta. Kolme vuotta täyttäneiden ryhmässä voi olla jopa 24 lasta! Kuten vanhustenhoidossa, myös päiväkodeissa on liian vähän hoitajia turvaamaan lain vaatimat laatuvaatimukset. Päiväkodeissa sattuu tapaturmia hoitajien vähyyden takia. Liian suurissa ryhmissä hoitajat kokevat riittämättömyyttä siitä, etteivät he ehdi tehdä kuin välttämättömät asiat. Kuinka jatkossa saadaan osaavia hoitajia, kun yhä useamman heistä tulee olla korkeakoulutettu ja palkkakehitys laahaa jäljessä?

Ne perheet, joissa tarvitaan tukea vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen hyötyvät eniten, jos lapsi pääsee jo varhain varhaiskasvatuksen piiriin. On todettu, että laadukas varhaiskasvatus hyödyttää eniten heikommassa asemassa olevia perheitä.

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa