Naisena ja äitinä nykypäivän avointen rajojen Suomessa

Kun minut yllätyksekseni valittiin Varsinais-Suomen PerusNaiset ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2019, ajattelin kirjoittaa muutaman sanan naisena olemisesta ja elämisestä nykypäivän Suomessa.

Naisen ja miehen tasa-arvon eteen on tehty Suomessakin paljon työtä. Parantamisen varaa on toki edelleenkin. Yksi esimerkki missä yhteiskunnan tulisi tukea naisia on työelämä. Työnhakijana nainen, joka mahdollisesti jää äitiyslomalle, siitä aiheutuvat kulut ja äitiyslomasijaisen etsiminen on asia, joka varmasti saa monenkin työnantajan miettimään mieluummin miehen kuin naisen palkkaamista. Naisen euronkin sanotaan olevan edelleen miehen euroa pienempi. Naisina ja joidenkin feminsismi-intoiluissa, meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että ihmiselo käy aika ikäväksi ilman niitä miehiä, vaikka niin kauheita joidenkin mielestä tuntuvat olevan toksisine maskuuliinisuuksineen, eikä sitä että on olemassa myös toksista feministisyyttä. Meillä naisilla on joissain asioissa myös etuja miehiin nähden. Esimerkiksi erotilanteessa, miehen asema ja oikeus lapsiinsa isänä, on edelleen heikompi kuin naisella äitinä. Tässä kohden monesti unohtuu myös se lapsen etu, lapsella kun tulee olla oikeus molempiin vanhempiinsa, jos se suinkin on mahdollista, eikä lapselle haitallista.

 

Syntyvyyys

Kansakunnan säilymisen edellytys on syntyvyys. Väheksymättä millään tavoin niitä naisia, jotka omasta päätöksestään eivät lapsia halua, niitä niitä jotka lapsia eivät voi saada tai niitäkään jotka ovat elämässään päätyneet parisuhde tai perhemuotoon, joka ei ole perinteinen mies-nainen, isä-äiti perhe, emme pääse siitä tosiasiasta mihinkään, että uusien lasten syntymiseksi tarvitaan sekä miehiä että naisia.

Uskoo kukin sitten miten tahansa, miten olemmekin tänne avaruudessa pyörivälle planeetalle päätyneet, evoluution tai luomisen kautta, voinemme kuitenkin olla yhtä mieltä siitä, että luonto on hieno järjestelmä ja ihminen, niin mies kuin nainenkin monimutkaisuuksineen, melko nerokas olento ja kokonaisuus. Valitettavasti monesti siinä nerokkuudessaan kuitenkaan ei niin nerokas , että kykenisi ajattelemaan asioiden vaikutuksia riittävän pitkäkantoisesti ja onkin alkanut leikkimään asioilla, joissa katsoo olevansa sitä Luojaansa tai evoluutiota viisaampi. Vaikka kuinka olemme saaneet nähdä uutisissa ties minkälaisia asioita, kuten että mieskin voi synnyttää, on miesten synnytysmäärät niin vähäisiä, ettei sillä Suomen väestömäärää lisätä ja niissäkin tapauksissa tarvitaan vähintäin ne sukusolut sekä miehiltä ja naisilta. Eläköön siis sekä miehet että naiset ja heidän hieno erilaisuutensa, vaikka senkin mainitseminen ehkä aiheuttaa jollekkin mielensä pahoittumista, tai jos ei itselleen, niin aina voi sentään pahoittaa mielensä jonkun toisen puolesta. Mielensäpahoittamiskulttuuri kun on sekin uutena ilmiönä nousussaan.

 

Arvomaailma ja malli lapsillemme

Monet asiathan on kiinni poltiikasta ja polittisista päätöksistä, niin se mihin tämän yhteiskunnan varoja suunnataan, kuin sekin millaisen arvomaailman ja mallin annamme lapsillemme, joista kasvaa tulevaisuuden aikuisia ja päättäjiä. Jokainen toki tekee itse omat ratkaisunsa, mutta niillä annetuilla malleilla on siitä huolimatta vaikutuksensa.

Moni tämänpäivän nuori kokee tulevaisuutensa epävarmaksi ja täysin syystä. Opiskelukaan ei aina auta tulevaisuuden turvaamiseksi, tempputyöllistämisellä saadaan kyllä työttömyystilastot näyttämään paremmilta, mutta monikaan ei nykypäivän Suomessa kykene työllään elättämään itseään kalliin hintatason ja matalan palkan vuoksi, vaan joutuu hakemaan erilaisia tukia asumistuesta toimeentulotukeen. Lapsiperheiden tilanne on heikentynyt ja yhä usempi ajautuu köyhyysloukkuun, nuorten itsemurhat ovat lisääntyneet, vanhustenhoito on ajatunut tilanteeseen, jossa vanhuksilla ei tunnu olevan enää minkäänlaista ihmisarvoa. Millaisia aikuisia kasvaa nuorista, kun yhteiskunta, eli poliittiset päättäjät eivät näytä antavan arvoa kansalaisilleen, eivät heidän työlleen, eivät mielipiteilleen, eivät heidän tulevaisuutensa turvaamiselleen, eivätkä myöskään tälle maalle ja sen luonnonvaroille, joita mitään ajattelematta myydään ja annetaan muiden hallittaviksi, saati sitten sille, että isämme ja isoisämme taistelevat tämä maan itsenäiseksi ja päätösvaltaakin on maamme asioista annettu rajojemme ulkopuolelle. Meidän nuoret eivät ole tyhmiä, he kyllä ymmärtävät mitä ympärillä tapahtuu. Moni ei halua aikuistuessaan hankkia lapsiakaan turvattomuuteen, kun ei omasta tulevaisuudestaankaan ole varmuutta.

 

Onko myös suomalainen ja suomalaisuus säilyttämisen arvoinen rikkaus ?

Suomalainen ihminen on omanlaisensa, ehkä monesti itsekseen oleva ja jörökin yksilö, mutta se ei tarkoita ajattelemattomuutta tai viisauden puutetta. Erilaiset ihmiset ja kulttuurit ja niiden säilyminen on kuulemma rikkaus. Sitä saa kuulla jatkuvasti. Tämän luulisi koskevan myös suomalaisia, maailman pientä vähemmistökansaa, kaikissa sen muodoissaan, etnisyyttä, kulttuuria, kieltä, taidetta, kaikkea, varhaiskasvatuksesta vanhuuteen asti, mutta jostain syystä suomalaisuuden kohdalla se tuntuukin olevan paheksuttavaa ja suomalaisuuden korostaminen jopa rasismia muita kohtaan. Monikulttuurin ihannointia ja tuputtamista tulee joka tuutista. Puhutaan suvaitsevaisuudesta, tasa-arvosta, koskemattomuudesta, uskonnonvapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta omaan ruumiiseensa, naiskiintiöistä, feminismistä, meetoosta. Tasa-arvoisuuden nimissä vaaditaan islaminuskoisten lisääntyessä heidän uskontonsa ja sen kulttuurin huomioimista, jopa niin että omaa kulttuurimme on alettu muuttamaan heidän suvaitsemattoman, eriarvoistavan, eriuskoisia ja seksuaalivähemmistöjä halveksivan, alistavan ja tuohoamaan kehoittavan uskonnon vuoksi. Suvaitaan siis suvaitsemattomuutta ja epätasa-arvoa ja naisten alistamista suvaitsevaisuuden nimissä ? Hyväksytään ja luodaan tilaa yhteiskunnassamme jollekkin ihmisryhmälle suvaitsemattoman uskonnon vuoksi ja samalla tuetaan islaminsukoisten rinnaikkaisyhteiskuntien syntymistä, joissa ei vallitse edes samat lait kuin muutoin Suomessa. Muslimanaisella kun ei ole Suomessakaan oikeutta edes avioeroon ilman miehensä hyväksyntää.

 

Kun vaalit on tulossa, niin vihdoin muissakin puolueissa järkytytään

Perussuomaliset ovat saaneet kuulla pitkään olevansa valehtelijoita, äärioikeistolaisia, rasisteja ja natseja, puhuessaan avointen rajojen vaaroista, turvapaikahakijoiden korostuneesta seksuaalirikollisuudesta ja integroitumattomuuden ongelmista. Etteikö muut puolueet kuin Perussuomalaiset muka seuraa yhtään muun Euroopan tapahtumia ja olisi olleet kaikesta yhtä tietoisia kuin Perussuomalaisetkin. Avointen rajojen seuraukset on olleet nähtävissä jo pitkään ympäri Eurooppaa. Nyt kun moniakin hirvittäviä tosiasioita on viimein alkanut tulla julki, mukaanlukien jatkuvat lapsiraiskaukset ja grooming, muutkaan puolueet eivät ole voineet olla täysin hiljaa niistä ja ovat jopa järkyttyneet turvapaikkaturismin seurauksista. Mitä muuta ne voisivatkaan, onhan vaalit tulossa. Äänestäjät saattaisivat kummeksua ja jopa vihastua ja sen seuraukset voisivat saada näiden puolueiden kannatuksen laskemaan. Turvapaikahakijoiden erittäin korkea seksuaalirikollisuus kantaväestöön verrattuna kohdistuu nimenomaan suomalaisiin tyttöihin ja naisiin, jotka joutuvatkin nykypäivänä pelkäämään aivan eri tavoin, kuin ennen tämän ihmisryhmän joukkolisääntymistä Suomessa. Erityisesti lapset ovat vaarassa kun koululaitosta myöten heille opetetaan hyvänä ihmisenä olelmisesta, miten tulee tutustua ja rakentaa luottamusta näiden turvapaikanhakijoiden kanssa, joista valtaosa on nuoria miehiä.

Suomessa on saaavutettu vuosien saatossa monia hyviä asioita ja niiden hekkenemisestä on puhuttu paljonkin, mutta sama meno on jatkunut siitä huolimatta. Jälleen kerran Sipilät , Orpot, Mykkäset, (Rinteet )Marinit ja muut lupaavat taas sata ja tuhat kaunista, niinkuin aina tapahtuu ennen vaaleja ja sen jälkeen sama meno, tämän maan ja kansan alasajo ja leikkausrumba jatkuu. Sipilän hallitus onkin saanut paljon aikaan, nimenomaan pahassa, alamäki on ollut hurjaa ja vain kiihtyy ja sama tulee jatkumaan näidenkin vaalien jäljeen, mikäli valta ei vihdoin vaihdu. Haaviston ja Anderssonin johdollakin turvapaikkaturismi tulisi kukoistamaan, sillä onhan nämä maamme rajojen yli vapaasti tänne tulleet kunniakansalaiset heidän sydäntään erityisen lähellä.

 

Turvapaikkaturismin valheellista kaunistelua Suomen etuna

Turvapaikanhakijoiden ottamista on yritetty perustella mitä erilaisimmin tavoin, milloin väestön lisäämiseksi/syntyvyyden nostamiseksi, milloin työtä tekemään tuleviksi ihmisiksi. Erityisesti islaminuskoisilla on tunnetusti korkeat syntyvyystilastot ja mikä rajoittaisi lapsimäärää Suomessa, kun eivät sitä rajoita edes lähtömaissaan, olosuhteissa joissa eivät lapsistaan kykene huolehtimaan. Meillähän ei vaadita mitään vastineeksi sille, että on tänne otettu asumaan ja elätettäväksi, kaikki maksetaan vuodesta toiseen, ilman että tarvitse opetella edes tämän maan kieltä ja erilaisiin kotouttamisiin, rasimiin ja muihin vedoten saa etuja jopa enemmän kuin kantaväestö. Turvapaikahakijoiden oma haluttomuus integroitumiseen sivuutetaan kokonaan, integroituminen ja länsimaistuminen kun on uhka islamille ja islaminuskoisille. Se kun tarkoittaa länsimaisten tapojen ja arvojen omaksumista, jonka seurauksena sitoutuminen islamiin heikkenee ja näin ollen myös islamista lupumisen uhka kasvaa. Siksi toinen sukupolvi usein kasvatetaankin vielä tiukemmin islamiin ja jopa länsimaisen yhteiskunnan vastaiseksi, jotta ne omat lapset eivät luopuisi islamista ja siten joutuisi tuomiopäivänä helvettin polttavaan tuleen kärsimään.

Oman kansan kohdalla syntyvyyttä ei tueta, vaan lapsiperheiden asemaa on heikennetty monin tavoin. Perinteisten perhearvojen korostaminenkin tuntuu olevan vanhakantaista ajattelua, jota pitää kitkeä pois, sekä myös uusien erilaisten sateenkaarikultturin tuulien tieltä, mutta turvapaikanhakijoiden kohdalla ne perinteiset perhearvot joista niitä lapsia heille syntyy, ovatkin ehdottoman tärkeää maamme väestön kasvulle. Hyvä esimerkki siitä miten meillä paheksutaan perinteisiä perhearvoja, oli tammikuussa ollut johtava opetus- ja kasvatusalan messutapahtuma Educa, joka perui Aito avioliitto -yhdistykseltä pääsyn messuille. Seta ei tästä pitänyt, koska eihän se ole sopivaa että nykypäivän tasa-arvoisessa Suomessa olisi samoilla opetus- ja kasvatusalan messuilla perinteisiä perhearvoja ajava yhdistys. Tasa-arvoahan on kieltää perinteisten arvojen esille tuonti Setan kiihkeästi ajamien erilaisten suuntausten rinnalla. Sateenkaarikulttuuri kukoistaa ja sitä halutaan syöttää monin eri tavoin myös lastemme päähän.

 

Halpaa orjatyövoimaa ja synnytyskoneitako maahanmuuttajista ?

Asioita on hyvä pohtia monelta eri kantilta. Onko muilla puolueilla ylipäätään perusteita moralisoida Perussuomalaisia totuuksien puhumisesta, kun he itse ajavat omaa kansaa alas, asettavat muualta tulevia ohituskaistoille, heikentävät tämän maan turvallisuutta ja samaan aikaa puhuvat näistä maahan tulevista turvapaikahakijoista töitä tekemään tulevina maamme moniosaajina ja voimavaroina. Näiden maahanmuuttajien yleisesti ottaen heikko työllistyminen, haluttomuus kouluttautua ja sijoittuminen korkeampaa koulutusta vaativiin työpaikkoihin kyllä jo kokemuksella tiedetään, joten kyse onkin halpatöiden teosta jolla ei perhettään elätä, vaan eletään enemmänkin yhteiskunnan varoilla ja siitä syystä ovatkin yhteiskunnalle lähinnä kasvava taloudellinen rasite. Mitä sitten on puheet oman väestön matalaa syntyvyyttä korjaamaan tulevista näiden miesten naisista ja vaimoista. Ovatko he näille puolueille sosiaalituilla houkuteltuja synnytyskoneita, jotka nuorentavat ja lisäävät Suomen ikääntyvää ja vähenevää väestöä.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa