Lasten ja nuorten palveluiden leikkaukset leikkaavat lasten oikeuksia

Kanta-Hämeen PerusNaisten kevätkokouksen julkilausuma 25.5.2020

Kanta-Hämeen ja koko Suomen syntyvyys on ollut jo vuosia laskussa. Monen päättäjän mielestä tämä on hyvä syy leikata lasten ja nuorten palveluista. Nämä palvelut ovat kuitenkin olleet useimmissa kunnissa kroonisesti alibudjetoituja. Neuvoloissa ei ole tarjolla riittävästi ennaltaehkäisevää, moniammatillista apua vauva- ja lapsiperheille. Koulupsykologeista ja -kuraattoreista on pula. Lakisääteisistä kouluterveydenhuollon palveluista on vaikea selvitä vähäisten resurssien vuoksi. Lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluja on saatavilla usein liian myöhään ja niukasti.

Lasten oikeuksien puutteet näkyvät myös lastensuojelussa. Tilanne Kanta-Hämeessä on vakavampi kuin muualla maassa ja painopiste on raskaissa palveluissa kuten huostaanotoissa. Kasvatus- ja perheneuvonnan eli varhaisemman tuen asiakkaita on paljon maan keskiarvoa vähemmän. Lastensuojelun asiakkaita ja kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria taas paljon maan keskiarvoa enemmän.

Lasten oikeuksien rikkomisesta saatiin tuore esimerkki, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvosteli Hämeenlinnan lastensuojeluviranomaisia siitä, että lastensuojelun asiakkaiden perusoikeudet eivät toteudu. Lastensuojeluresurssien määrässä ja laadussa on jo nyt vakavia puutteita. Niistä leikkaaminen merkitsisi suoraan leikkaamista lasten jo heikentyneistä oikeuksista.

Lasten oikeuksien vakavasta tilasta kertoo myös se, että eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin viime vuonna ennätysmäärä lastensuojelukanteita. Valtaosa 360 kantelusta koskee huostaanotettuja lapsia, joissa joko lapsi tai hänen huoltajansa kantelevat viranomaisen lainvastaisesta menettelystä. Lasten itse tekemien kantelujen määrä on erityisesti kasvanut. Niistä jopa 70-80% on oikeusasiamiehen kanslian mukaan aiheellisia.

Lasten laiminlyöminen on epäinhimillistä ja kustannukset yhteiskunnalle valtavia. Kunnat ovat velvollisia huolehtimaan lasten ja nuorten lakisääteisistä palveluista sekä lasten oikeuksista. Nämä oikeudet turvataan parhaiten lisäämällä ennaltaehkäisevien palveluiden määrää, laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistamalla varhaisia palveluja sekä varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

Meidän aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että lasten oikeudet toteutuvat.

Lasten ja nuorten palveluja ei tule leikata.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa