Ikäihmisille turvallinen vanhuus

Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista lupausta tulevat taas vaalien alla kaikille eläkeläisille tasapuolisesti. Eläkeläisiä on jo 1,5 miljoonaa ja he ovat merkittävä tekijä tulevissa eduskuntavaaleissa. Puolue, joka pystyy hoitamaan eläkeläisten kipeitä kysymyksiä, on varmasti vallan ytimessä. Verotus on yksi kysymys, jossa eläkeläiset eivät ole samalla viivalla palkansaajien kanssa. Eläkkeitä verotetaan selvästi ankarammin kuin esimerkiksi ansiotuloa.

Pienestäkin eläkkeestä otetaan helposti 20 prosenttia veroa. Pieneläkeläiset ovatkin osa kaikkein köyhimpiä ihmisiä tässä hyvinvointivaltiossa. Vanhuksia ja eläkkeellä olevia ihmisiä vaivaavat usein monet sairaudet ja he joutuvat turvautumaan jatkuvasti niin lääkäreihin kuin lääkkeisiin ja menot ovat sen mukaisia. Monella vanhuksella on puutteellinen ravinto, koska pienestä eläkkeestä nämä lääkekulut on hoidettava. Jostakin on pakko säästää ja ruoka joutuu ensimmäiseksi säästökohteeksi.

Ikäihminen tarvitsee – niin kuin me kaikki – sosiaalisia kontakteja. Yksinäisyys on köyhyyden lisäksi ongelmista pahimpia. Vanhus on turvaton, kun hän joutuu miettimään, että mitä sitten, kun kunto heikkenee vielä tästä. Kuka ulkoiluttaa, kuka lukee kirjaa, näkö on heikko, kuka antaa ruoan, riittävätkö rahat? Vanhenevan ihmisen ongelmavyyhti on laaja.

Kun rahaa tarvitaan esimerkiksi eläkeläisten ansioiden nostamiseen, ei rahaa tunnut olevan missään. Rahaakin tärkeämpää on vanhenevalle ihmiselle hyvä, inhimillinen hoito ja huolenpito siinä vaiheessa, kun omat voimat ovat lopussa. Päättäjien kunniatehtävä on taata, että jokaisesta meistä huolehditaan kun se aika on.

Tärkeää on huolehtia myös siitä, että vanhusten omassa kodissa asumiseen on riittävästi resursseja, ja vaikka laitospaikat on ajettu alas, huonokuntoiset ihmiset on voitava sijoittaa niin, että heidän elämänsä on inhimillistä ja turvallista näissä uusissa järjestelmissä. Tärkeää on myös, että henkilökuntaa on riittävästi vanhusten hoidossa tarvittaessa.

Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Ihminen on tärkein ja se, että hänen tarpeistaan huolehditaan loppuun saakka. Näin kunnioitetaan vanhoja elämäntyönsä tehneitä ihmisiä.

Ikäihmiset ovat aikanaan työtä tehneet, rakentaneet tätä maata ja veroja kartuttaneet. Eläkkeet ovat ansaittuja ja edelleen eläkeläiset hoitavat myös osansa verojen kautta yhteiskunnalle. Annetaan heille turvallinen, onnellinen ja ihmisläheinen kiireetön vanhuus.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa