Empatialle on tarvetta

Perussuomalaiset Naiset ry. ei hyväksy ikään, sukupuoleen, uskontoon, ihonväriin tai erilaisuuteen perustuvaa syrjintää.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö. Yksi ei ole toista parempi. Jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa. Yhdessä me muodostamme kokonaisuuden ja siihen kokonaisuuteen kuuluvat kaikki. Meissä on heikompia, jotka tarvitsevat tukea ja meissä on vahvoja, jotka jaksavat vetää porukkaa eteenpäin. Jokainen yksilö täyttää oman kohtansa, oli hän millainen hyvänsä.

Jokaisen maan ja valtion tulisi tarjota asukkailleen turvallinen elinympäristö ja tukea heikompiosaisia kansalaisiaan, jotka eivät itse pysty pitämään itsestään huolta kuten vammaisia, sairaita, vanhuksia ja lapsia.

– Myös naisten asemaan ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon on kiinnitettävä huomiota. Suomessakin näissä asioissa on edelleen kehitettävää, ja on tärkeää, että mitkään virtaukset ulkomailta eivät pääse meidän arvojamme horjuttamaan. Annetaan hallitukselle työrauha, hallitusohjelmassa on monta tärkeää asiaa hoidettavaksi, sanoo Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike”Elomaa.

Perussuomalaiset Naiset ry. uskoo sivistykseen ja käytöstapoihin. Sivistykseen kuuluu toisen ihmisen huomioiminen ja oman itsensä kehittäminen. Toisten haukkuminen ja negatiivinen keskustelu estävät hedelmällisen vuorovaikutuksen toisten kanssa.

Hyvät käytöstavat pohjautuvat toisen ihmisen kunnioittamiseen. Käytöstavat opitaan kotona.
Jokaisella meistä on mahdollisuus kehittyä ihmisenä paremmaksi ja auttaa toisia meille suoduilla taidoilla ja voimavaroilla. Tutkimusten mukaan toisten auttaminen ja hyvän tekeminen tuottavat tekijälleenkin iloa.

Toivomme sivistyksen, hyvien käytöstapojen ja hyväntahtoisuuden pääsevän voitolle nyky-yhteiskunnan koukeroissa. Toisten kannustaminen, auttaminen ja empatia luovat polkua parempaan tähän päivään ja huomiseen.

Perussuomalaiset Naiset ry

Kirjoitettu 28.9.2023

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa