Yrittäjien perhevapaisiin vaaditaan parannuksia

Kansanedustaja Veera Ruoho (ps) on laatinut lakialoitteen, jonka tarkoitus on parantaa yrittäjien asemaa perhevapaissa.

”Sairausvakuutuslain 14 luvun 4 §:ään on lisättävä uusi säännös päätoimisten yrittäjien oikeudesta vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista 2500 €:lla. Korvaus maksetaan yritykselle,” vaatii Ruoho.

Ruoho haluaa lisätä sairausvakuutuslain 14 luvun 4 §:n 2 momenttiin seuraavan säännöksen:

Yritykselle maksetaan 2 500 euron kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen ja sen saamisen edellytyksenä on, että yrittäjälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa. Lisäksi edellytetään, että yritystoiminta on päätoimista ja yritystoiminta on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkua.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 13/2016) sairausvakuutuslain muuttamisesta, jolla sairausvakuutuslakiin on lisätty 14 luku 4 §.

Nykyinen säännös koskee vain työntekijöitä eikä lainvalmistelussa ole pohdittu yrittäjien asemaa. Yrittäjien asema on siten epätasapainossa työntekijöihin nähden.

Pienyrityksille, kuten naisvaltaisille kosmetologi-, hyvinvointi-tai kampaamoyrityksille voi käydä ylivoimaiseksi ylläpitää yritystä pakollisine kuluineen vanhempainvapaan aikana. Oikeus korvaukseen tulee olla myös miehillä joissakin tapauksissa, jos yrittäjäisä päätyy hoitamaan vauvaa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos äiti kuolee tai vammautuu.

Kirjoitettu 1.3.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa