Eduskuntavaaliteemat

Varttuneelle väestölle tukea

 

 • Eläkkeiden taitettu indeksi palautetaan 50 / 50 –tasolle alle tonnin eläkkeissä: enemmän pientuloisille, mutta vaikuttaa kaikkiin
 • Omaishoidontuki verottomaksi ja kevennys eläkkeiden verotukseen siltä osalta, kun verotus ylittää työn verotuksen
 • Hoitajamitoitus kirjattava lakiin
 • Lääkeomavastuu pois alle 1500 euron bruttotuloilla
 • Kotihoito kuntoon: jos kotona ei kerta kaikkiaan pärjää, on päästävä ajoissa hoivapaikalle
 • Hoitoa ja hoivaa molemmilla kotimaisilla kielillä
 • Hyvä saattohoito kaikille
 • Hoitotakuuaikoja on lyhennettävä
 • Iltavastaanotot terveyskeskuksiin – vähintään yksi ilta viikossa: monen vuorotyöläisen ja perheellisen päivät tarvitsevat palveluita myös iltaisin

 

Hyvinvointi syntyy perheissä

 

 • Kun perhe voi hyvin – lapsikin voi hyvin: Suomeen tarvitaan yhteinen perhepoliittinen ohjelma.
 • Lapset kukoistamaan – annetaan pienille lapsille mahdollisuus kasvaa myös kotona: perheiden on saatava vapaasti valita hoitovaihtoehdoista. Myös kotihoidosta.
 • Liikkumattomuus on vakava ongelma. Liikunnasta iloa henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Vähävaraisille perheille laaja liikunta-apu, jolla lapset saadaan harrastusten pariin. Harrastusmahdollisuuksia tarjottava koulutiloissa suoraan koulupäivän jälkeen
 • Lapsivähennys takaisin: pienituloisille jopa 400 euroa vuodessa
 • Varhainen puuttuminen kuntoon. Enemmän ja oikea-aikaisempaa tukea ja turvaa koko perheelle neuvoloista lähtien. Kuntia ohjattava voimakkaammin tukemaan perheitä varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään kalliilta ja epäinhimillisiltä huostaanotoilta sekä muilta perhetragedioilta.

 

Naisten ja lasten turvallisuus on taattava

 

 • Ihmisoikeuksien vastainen Sharia-laki ei kuulu Suomeen: lain keinoin shariaa vastaan!
 • Tyttöjen ja poikien silpomiseen, moniavioisuuteen sekä pakko- ja lapsiavioliittojen järjestämiseen syyllistyneet on saatava lukkojen taakse tai karkotettua
 • Perheväkivallan nollatoleranssin on oltava todellinen. Lapsiin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja myös epäilyksiin sellaisesta tulee aina puuttua.
 • Kaikkien on noudatettava ja kunnioitettava maamme lakeja ja säädöksiä. Naisten ja lasten oikeudet ja koskemattomuus koskevat kaikkia täällä asuvia.
 • Väestöpohjaa ei saa muuttaa niin, että naisten ja lasten oikeudet ja asema heikentyvät. Uskonnoille ja kulttuureille, jotka nöyryyttävät naisia ja uhkaavat turvallisuutta, ei pidä antaa tilaa.
 • Seksuaalirikosten minimirangaistuksiin tuntuiva korotus – maahanmuuttajataustaisille tekijöille välitön karkotus maasta.
 • Lapsille on taattava turvallinen opintie: koulukiusaamisen ehkäisemiseen tuntuvia toimia

 

Koulutusta suomalaisille – koulutuksesta valmiudet työelämään

 

 • Lisää lähiopetusta ja opettajaresursseja. Opettajien pitää voida keskittyä opettamiseen ja varhaiskasvatukseen. He eivät voi toimia poliiseina, kuraattoreina, terveydenhoitajina ja sosiaalityöntekijöinä. Moniammatillista apua opettajien tueksi tarvitaan entistä enemmän.
 • Erityislapset on huomioitava ryhmäkokoja määriteltäessä. Tukea on tarjottava riittävästi sitä tarvitseville
 • Koulurauha kaikille, kiusaaminen kuriin: joka kuntaan koulurauha-asiamies
 • Koulutuksessa ennakoitava nykyistä paremmin työvoimatarpeita
 • Ammatillisen koulutuksen uudistamisessa suuria puutteita: opetus ei ole tehokasta kulutettuun aikaan nähden. Opetuksen laatua nostettava ja sisältöä kehitettävä
 • Oppisopimuskoulutusta ja työssäoppimista Sveitsin malliin: suoraan koulusta työhön oppimaan yhteistyössä yritysten kanssa – oppipaikasta ei makseta täyttä palkkaa, mutta se sitouttaa, luo ammattilaisia ja ehkäisee syrjäytymistä

 

Talous, työ ja yrittäjyys

 

 • Työn vaativuuden, raskauden ja vastuullisuuden pitää näkyä palkassa
 • Työn ja perhe-elämän yhdistämistä helpotettava – perheille vapaus valita itselle paras malli, äitiyskuluja on kompensoitava yrittäjälle valtion kassasta.
 • Lapsen vanhempien molempien työnantajien jaettava vastuu vauvakustannuksista: valtion osallistumista työantajille aiheutuviin kustannuksiin selvitettävä
 • Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostettava 40 000 euroon
 • Uusi kannustava yritysveromalli: jos yritys työllistää ja kasvaa, eikä jaa samaan aikaan osinkoja, se vapautetaan yhteisöverosta
 • Perheellisille ja yksinäisille pien- ja yksinyrittäjille parempi sosiaaliturva
 • Maatalousyrittäjien turhaa byrokratiaa karsittava ja ruokahuoltovarmuus turvattava
 • Perintöveroa on kohtuullistettava lapsen ja lesken aseman helpottamiseksi esimerkiksi tapauksissa, joissa leski jää hallitsemaan yhteistä kotia.

 

Luonto on kansallisomaisuuttamme

 

 • Suomen tulee varjella sen luontoa jälkipolvillemme. Suomalaisia luonnonvaroja ei saa antaa globaalien markkinoiden pelinappuloiksi.
 • Ympäristöpolitiikassa on siirryttävä realismiin. Suomi voi toimia esimerkkinä nykyaikaisesta yhteiskunnasta, jossa toteutetaan vaikuttavaa ja myös taloudellisesti kestävää ympäristöpolitiikkaa.
 • -Ilmastopolitiikka ei saa jättää jalkoihinsa muita merkittäviä globaaleja ympäristöuhkia. Globaalisti tärkein ympäristötavoite on, että maapallo kykenee elättämään kaikki asukkaansa, eikä väkimäärä ylitä 11 miljardia. Suomen tulee keskittyä tuottamaan tietotaitoa ja teknologiaa, joilla ympäristöuhkia taltutetaan. Suomi on nostettava ympäristö- ja energiateknologian kärkeen lisäämällä tutkimus- ja oppilaitosten sekä mikro- ja PK -yritysten TKI-rahoitusta merkittävästi. Tämä satsaus olisi paitsi huikea ympäristöteko, myös kansantaloudellisesti viisasta.
 • Suomen tulee harkita ilmastotullien käyttöönottoa. Tämä tarkoittaisi ylimääräistä tullimaksua tuotteille, joiden valmistaminen aiheuttaa huomattavasti päästöjä esimerkiksi kehittyvissä maissa, mutta joita valmistetaan vastuullisemmin Suomessa tai Euroopassa. Näin tuemme suomalaista työtä ja yrittäjyyttä sekä ennen kaikkea suojelemme luontoa mm. ilmastonmuutokselta.
 • Suomessa kasvaa jatkuvasti enemmän metsää kuin sitä kaadetaan. Suomalainen metsänhoito on maailman huippua ja näin pitää olla jatkossakin. Nykyisenkaltaista metsänhoitoa ei saa siis hankaloittaa.

 

Eläinten oikeudet kuuluvat sivistysvaltion tunnuksiin

 

 • Eläinsuojelurikoksista tulee saada tuntuvat rangaistukset. Nykyinen rangaistusasteikko ja oikeuskäytännöt ovat lähinnä naurettavia. Esimerkiksi pentutehtailu on osa kansainvälistä rikollisuutta.
 • Valvonta ja ennaltaehkäisy kuntoon resursseja lisäämällä
 • Tiettyjen lemmikkieläinten pitoon vaadittavaa niin sanottua ajokorttia on harkittava: ennaltaehkäisevä vaikutus
 • Tuotantoeläinten pitäjiä tulee kannustaa hyvään eläintenpitoon porkkanoilla. Suomalaisen alkutuottajan aseman parantamiseksi tulee valmistella tuottajille kansallista takuuhintaa raaka-aineista.